About the author: Peter G. Teeuw en Christoph Maria Ravesloot

Ir. Peter G. Teeuw PDEng is verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft als universitair docent bij de leerstoel SMART Architecture en aan KOW te Den Haag als architect/adviseur duurzaam bouwen.

Dr. Ir. drs. Christoph Maria Ravesloot is verbonden aan de Hogeschool Avans als Lector Innovatie Bouwprocessen en Techniek, en aan de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zuyd als Lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid.

Eerdere publicaties van Teeuw en Ravesloot:
Begroeide Daken (1991)
Begroeide Daken in Nederland: Functie, structuur en vorm (1998).


« go back


Techne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207