All publications - Green Issues

Urbanized Deltas in Transition

Edited by Han Meyer, Steffen Nijhuis

Urbanized deltas are highly complex systems. They are the most densely urbanized and industrialized areas in the world; at the same time, they face many threats from climate change, being(...)

more info

Uitgangspunten & strategieën voor een duurzaam ontwerp

By Kees Duijvestein, Peter Teeuw, Kristel Aalbers

Slimme duurzame dingen bedenken om toe te passen in de gebouwde omgeving en daarmee de wereld te verbeteren. Een utopie, een illusie, een onmogelijke opgave? Beslist niet! Hoe complex de(...)

more info

Technology and Sustainability

In ten essays, this book addresses a broad range of issues related to the interplay of sustainability and technology. How do population growth and technology relate to sustainable development?(...)

more info

Begroeide daken na 2010: Afstemming van techniek, organisatie en maatschappelijk belang

By Peter G. Teeuw en Christoph Maria Ravesloot

Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek en op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut(...)

more info

Towards 0-Impact Buildings and Built Environments

Edited by Ronald Rovers, Jacques Kimman, Christoph Ravesloot

0-Impact goes one step further than 0-energy. It addresses building and design issues from an environmentally neutral perspective. It obviously includes energy neutral building, but adds the(...)

more info

1 2 3 4


Techne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207