TransformatiestrategieŽn voor verouderde stadswijken
€ 39,95
Leverbaar per 3/9/2012
234 pages
softbound
ISBN: 978-90-8594-048-7
Techne Press

Order

Order
Recommend this book to your librarian

TransformatiestrategieŽn voor verouderde stadswijken

Edited by Remon Rooij, Machiel van Dorst, Ina Klaasen, Fokke Wind

Stedebouwkundigen moeten niet alleen op uitvoering gerichte ontwerpen kunnen maken, maar ook visies en transformatiestrategieŽn kunnen ontwikkelen, waarbij de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke problemen in buurten, wijken en steden in samenhang aangepakt worden. Alleen op die manier kunnen plannen voor en interventies in kwetsbare stadswijken duurzaam zijn.

Gestoeld op een wetenschappelijke basis wordt in dit boek zowel een brede context, als ook praktische bagage voor het aanpakken van verouderde stadswijken geleverd. De complexiteit van de stadswijkenproblematiek wordt in dit boek uiteengezet in deel I ĎDe toonzettingí. Deel II ĎDe verbredingí bekijkt meer specifiek de verschillende inrichtingsopgaven en sturingsopgaven die spelen: stedelijke duurzaamheid, de relatie tussen sociale en fysieke aspecten, en de rol, positie en (on)mogelijkheden van de verschillende actoren. Deel III ĎDe verdiepingí richt zich op praktische instrumenten die de stedebouwkundige kan hanteren in de aanpak van de verouderde stadswijken: een meetinstrument voor woontevredenheid, de space syntax methode die de relatie laat zien tussen stratenpatronen en veiligheid, en ter inspiratie, een foto-impressie die de overgangszone tussen privť-ruimte en openbare ruimte onder de loep neemt. Deel IV ĎDe leringí reflecteert op de voorafgaande bijdragen: welke lessen kunnen eruit getrokken worden bij het maken van plannen voor verouderde stadswijken.

« go backTechne Press

Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
The Netherlands
contact@technepress.nl
T: +31 20-6150207